Nykøbing Petanque Klub blev stiftet i Baldersparken den 30. juni 1993, og havde sine baner på Kongeengen ved Skovbørnehaven. Senere flyttede klubben over til grusbanen for fodbold, hvor vi var til 1997.

Første formand var Tove Nørgaard Nielsen. Jørgen Jensen var kasserer og Tonny Andersen revisorsuppleant. Kort efter opstarten forlod Tove klubben og Tonny blev formand. Tonny fortsatte som formand indtil november 2008. Det var 14 gode år.

I 1996 besluttede Bestyrelsen at anlægge egne baner. Året efter stod 9 petanquebaner med internationale mål på 4 x 15 m klar. Medlemmerne stod selv for anlæggelsen af banerne sammen med entreprenør Per Haagensen. Og Nykøbing Sj. Kommune stillede en skurvogn til rådighed som klubhus.

Nyt klubhus og baner 1997

November 2008 blev Hugo Larsen ny formand. Hans største ønske var et nyt klubhus, da klubben var vokset til ca. 50 medlemmer og det gamle klubhus var ved at falde for alder.

Ved en søgning på nettet og rundt omkring på Sjælland fandt Bestyrelsen en kontorpavillon på ca. 28m2 med køkken og toilet. Den blev leveret april 2009. Sommeren gik med at sætte to vinduer i og male den – alt sammen med frivillig arbejdskraft fra klubmedlemmer.

Sommeren 2009 må Hugo sige fra som formand på grund af sygdom. Herefter blev Carsten Adelskov formand frem til november 2009.

November 2009 blev Bent Bruun valgt som formand for resten af den 2 årige perioden.

Midt i november 2009 blev det fra bestyrelsen side besluttet, at nu var tiden kommet for at der skulle vand ind og kloak ud af klubhuset. Men der skulle mange penge til.

Der blev søgt legater og sponsorer blandt andet blandt de erhvervsdrivende i Odsherred. Pengene blev fundet på ca. 5 uger, og så blev der sat i gang arbejdet otte dage før jul. Frosten kom og først i april kunne vi komme rigtig i gang. Samtidig gik vi i gang med at fjerne det gamle klubhus og med at opføre nyt redskabsrum med overdækket fliseplads – også her med frivillig arbejde fra medlemmerne.

Den samlede opgave med klubhus, redskabsrum og overdækket fliseplads beløb sig til næsten 150.000 kroner og blev fuldført på 1½ år, men så blev alle klubbens ønsker også opfyldt.

Vi vil hermed takke alle vores sponsorer, Fonde og erhvervsdrivende samt Kommune, som har støttet klubben med midler, så vores projekt kunne realiseres. Uden jeres hjælp havde det ikke kunnet lade sig gøre, at vi råder over de meget flotte klubfaciliteter, vi i dag har.